Skip to content
loopbaangesprekken door managers

In veel bedrijven zijn teammanagers het eerste aanspreekpunt voor loopbaangesprekken. Ervaring leert me dat zij zich vaak terughoudend opstellen om dit soort gesprekken aan te gaan. In deze blog toon ik aan waarom dit het geval is en bied ik enkele alternatieven perspectieven om loopbaangesprekken anders te bekijken. Waarom vermijden managers loopbaangesprekken? Wanneer we aan…

Read More
motivate beyond comp & ben

In this blog, I want to focus on motivation, engagement, and retention. To understand how to deal with these issues, the self-determination theory by Ryan & Deci (1985) is an interesting starting point.

Read More

In this blog, I want to focus on how algorithms and technology are of use in managing talent risks. Our own research at TalentLogiQs allows us to make talent forecasts and suggest …

Read More